AdobeStock 111963615
Wij maken van ieder
plein een PARC.
 
Bij PARC doen we niet aan standaard ontwerp & design.

Onze missie is simpel
Wij zijn jouw enthousiaste partner in het transformeren van een enkele speel- of sportplek tot een complete wijk in een bruisende en beweegvriendelijke leefomgeving! Onze missie is simpel: "Wij maken van ieder plein een PARC." En dat betekent niet alleen een groene, duurzame inrichting, maar ook een totale vibe van fysieke activiteit en sociale gezelligheid.

PARC is er voor iedereen, jong of oud, met of zonder moves, geoefend of beginner. Het gebruik van circulaire materialen en het bieden van klimaatbestendige oplossingen is voor ons het startpunt in ieder advies of ontwerp. Maar we zijn ook een team dat bruist van energie en streven naar een blijvende positieve impact op jullie community. Groen, circulariteit, duurzaamheid, beweging en creativiteit stromen door elke fase van PARC.

Van A tot Z
Bij PARC zorgen we voor alles, van het ondersteunen in het opstellen van beleid, het vertalen van de wensen naar een ontwerp tot de realisatie. Onze experts gebruiken circulaire materialen en passen duurzame ontwerp- en aanlegprincipes toe.

Ons doel? Plezier in spelen en bewegen in een uitnodigende omgeving! We finetunen PARC continu, zodat het altijd aansluit bij jullie wensen. Wat niet werkt, passen we aan. Want fijn wonen in een beweegvriendelijke leefomgeving is wat we willen.

Het integreren van klimaatbestendige en duurzame oplossingen in de openbare ruimte.

Binnen de Nederlandse samenleving groeit het bewustzijn van de klimaatopgave en de invloed ervan op onze beweegvriendelijke leefomgeving. Dit heeft geresulteerd in initiatieven en beleidsmaatregelen die niet alleen gericht zijn op het stimuleren van beweging en het bevorderen van een gezonde levensstijl, maar ook op het integreren van klimaatbestendige en duurzame oplossingen in de openbare ruimte. Zo worden beweeg- en speelfaciliteiten niet alleen toegankelijker gemaakt, maar ook verweven met groene infrastructuren en klimaatadaptieve maatregelen. Deze integrale aanpak draagt bij aan een gezonde leefomgeving die niet alleen klimaatbestendig is, maar ook uitnodigt tot meer beweging en sociale interactie.

Kei fgAQcdB8N40 unsplash
Buiten 
is leven.

Het draait allemaal om die momenten waarop je 'binnen' verlaat en de frisse lucht opsnuift. Voel de zon op je gezicht, ruik de geur van gras, luister naar de vogels.

PARC zet zich in om gunstig invloed uit te oefenen op onderstaande landelijke uitdagingen.

Hier wordt rekening gehouden met de bestaande druk op de openbare ruimte. Dit wordt bereikt door functies slim te combineren en hybride gebruik van beschikbare ruimten te stimuleren.

Inactieve levensstijl: 

Een groeiend probleem is de inactieve levensstijl, met name onder kinderen en jongeren. Dit wordt vaak toegeschreven aan de toename van schermgebruik en zittende activiteiten, wat kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals obesitas en een verminderde algemene gezondheid. Jaarlijks overlijden ongeveer 6.000 Nederlanders aan de gevolgen van een inactieve leefstijl. De beweegnorm in Nederland is gebaseerd op de richtlijnen voor gezonde lichaamsbeweging, die zijn opgesteld door de Gezondheidsraad. De norm stelt dat volwassenen wekelijks minstens 150 minuten matig intensieve lichamelijke activiteit zouden moeten hebben, verspreid over verschillende dagen. Daarnaast wordt geadviseerd om minstens twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten te doen. Voor kinderen en jongeren geldt dat zij dagelijks minstens een uur matig tot intensief moeten bewegen, waarbij spelen, sporten en bewegen gestimuleerd worden. Slechts 44% van 4 jaar en ouder voldoet aan de beweegnorm.

Toegankelijkheid en gelijkheid: 

Niet iedere Nederlander heeft gelijke toegang tot sportfaciliteiten, openbare ruimtes of speelvoorzieningen. Dit kan leiden tot ongelijkheid in kansen voor beweging en sociale interactie, vooral in stedelijke gebieden of achterstandswijken.

Sporten is duur:

De kosten van lidmaatschap bij sportclubs of deelname aan bepaalde sportieve activiteiten kunnen een drempel vormen voor mensen met een lager inkomen. Dit kan leiden tot sociale uitsluiting en verminderde participatie in sport. 1 op de 11 kinderen groeit op in (verborgen) armoede.

Mental health en sociale isolatie:

Een gebrek aan beweging en sociaal contact kan bijdragen aan gevoelens van eenzaamheid en sociaal isolement, vooral bij bevolkingsgroepen die minder geneigd zijn om deel te nemen aan gemeenschapsactiviteiten of sport.
48,6% van de Nederlanders van 18+ geeft aan zich eenzaam te voelen.

Digitalisering en schermgebruik:

Het toenemende gebruik van digitale apparaten en schermen kan leiden tot een afname van fysieke activiteit en buiten spelen, vooral onder jongeren. Dit heeft invloed op de algemene gezondheid en welzijn, maar ook op de ontwikkeling van sociale vaardigheden.

Gezondheidsproblemen:

De stijging van gezondheidsproblemen zoals overgewicht, obesitas en mentale gezondheidskwesties, die deels kunnen worden toegeschreven aan een gebrek aan beweging en sociaal contact, baart zorgen binnen de maatschappij.

Tijdens de COVID-19 pandemie is er een opvallende toename geweest in het bewegen in de openbare ruimte. Nederland staat voor de uitdaging om een gezondere samenleving te creëren waarin de fysieke leefomgeving een cruciale rol speelt. Ondanks deze erkenning blijft het inrichten van de buitenruimte vaak nog behouden en traditioneel; een 1-op-1 vervanging van speel- of sporttoestellen zonder een duidelijke visie op het gewenste gebruik. Centrale speeltuinen in gemeenten die zijn ontworpen voor kinderen tot 14 jaar, zijn doorgaans bedoeld om te spelen, waarbij ouders vaak optreden als toeschouwers en er geen prikkels worden gegeven om aan lichaamsbeweging te doen terwijl hun kinderen aan het spelen zijn.

Er is behoefte aan een meer doordachte aanpak om een duurzame en gezonde leefomgeving te realiseren, die inwoners uitnodigt om actiever te zijn en verbinding te creëren met elkaar. 

Kinderen spelen minder buiten:

Door de achteruitgang van buitenspelen zien we een neerwaartse trend in de motorische fitheid en ontwikkeling van kinderen in de afgelopen jaren. Buitenspelen zorgt niet alleen voor onbewuste oefeningen voor de spieren, behendigheid, balans, coördinatie en uithoudingsvermogen van kinderen, maar verbetert ook hun concentratie en prestaties.

Vanaf schooljaar 2023-2024 zijn scholen wettelijk verplicht om minimaal 2 uur per week lichamelijke opvoeding te geven door een gediplomeerde leerkracht, wat een extra druk legt op binnensportfaciliteiten. Dit biedt een geschikte gelegenheid om het potentieel te verkennen van het gebruik van de buitenruimte voor lichamelijke opvoeding in overeenstemming met kerndoelen 57 & 58, de leerlijnen en het curriculum van de docent LO. 15% van de Nederlandse gemeenten heeft onvoldoende binnensportcapaciteit om te voldoen aan de wettelijke verplichting van minimaal 2 lesuren lichamelijke opvoeding per week.

De uitdaging van klimaatverandering:

Feiten wijzen op stijgende temperaturen en toenemende extreme weersomstandigheden. Om dit aan te pakken, is een focus op duurzaamheid en klimaatbestendigheid essentieel. Dit betekent bevordering van circulariteit, met een circulaire economie en hergebruik van materialen. Daarnaast zijn klimaatbestendige oplossingen nodig, zoals groene infrastructuur en aanpassingen aan gebouwen. Het streven naar een bewegingsvriendelijke leefomgeving omvat stimulering van duurzaam transport en de ontwikkeling van groene, veilige openbare ruimtes. Door deze benaderingen te integreren, bouwen we niet alleen aan een veerkrachtig klimaat maar ook aan een gezonde en duurzame leefomgeving.

Blijf op de hoogte.